Polisolokaty. Nie trzeba tutaj udowadniać tego, że polisolokaty to cieszące się ogromną popularnością formy oszczędzania. Są to polisy na życie wykupione za pośrednictwem banku z towarzystwa ubezpieczeniowego, a innymi słowy mówiąc polisolokaty są połączeniem lokaty bankowej z polisą ubezpieczeniową co sprawia że zwolniona jest z podatku od dochodów. Banki wprowadziły polisolokaty po tym jak wprowadzono ..
Read More…