Kredyt konsolidacyjny – warunki przyznania

Warunki przyznania kredytu konsolidacyjnego.
W brew ogólnie przyjętym pozorom, kredytu konsolidacyjnego nie przyznaje się ludziom którzy są
bardzo zadłużeni. Żeby dostać taki kredyt to, musimy spłacać inne raty w terminie. Wtedy stajemy
się wiarygodni i może to zaważyć na przyznaniu kredytu konsolidacyjnego.
O przyznaniu takiego kredytu decyduje przede wszystkim wysokość miesięcznych dochodów.
Bank może odmówić przyznania nam kredytu konsolidacyjnego, jeżeli zarabiamy poniżej średniej
krajowej a spłaty rat kredytów, pożyczek itp. zaciągniętych w innych bankach, parabankach nie
pochłaniają 50% naszego miesięcznego dochodu.
Podstawowym warunkiem są też takie umowy w przypadku starych kredytów, które umożliwiają
przedwczesną spłatę zadłużenia.
Lepsze warunki przyznania kredytu konsolidacyjnego możemy uzyskać poprzez sumę jaką
zaciągniemy, ponieważ im większa suma tym lepsze i korzystniejsze warunki przyznania kredytu.
Jeżeli mamy kredyty w różnych bankach, to każdy z nich jest traktowany przez bank udzielający
kredytu konsolidacyjnego jako osobny przypadek. Dodanie wartości tych wszystkich kredytówpożyczek,
daje nam sumę kwoty, która może zakwalifikować nas do przyznania kredytu
konsolidacyjnego na lepszych warunkach.
Jeżeli jesteśmy w BIK a spłaty rat pochłaniałyby 50% naszych dochodów wtedy bank odmawia
nam przyznania kredytu na spłatę tych innych, ponieważ podstawową zasadą jest, że przy
zarobkach o wartościach najniższej krajowej wysokość raty nie może przekraczać tych 50% jak i
również nie możemy wtedy widnieć jako dłużnicy w Biurze Informacji Kredytowej.
Windykacja z góry dyskwalifikuje nas do otrzymania kredytu konsolidacyjnego.