Ubezpieczenie OC samochodu

Ubezpieczenie OC ogólnie.
Ubezpieczenie OC to nic innego jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Wiele się słyszało o OC i AC, a już z pewnością znajdzie się grono ludzi, którzy nie wiedzą o co
chodzi w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
Przede wszystkim trzeba by tu powiedzieć kto zakłada takie ubezpieczenie.
Ubezpieczenie takie zakłada klient indywidualny, oraz małe i duże przedsiębiorstwa, a
ubezpieczonymi są osoby fizyczne i osoby prawne jak i jednostki organizacyjne niebędące osobą
prawną, które oczekują ochrony ubezpieczeniowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
lub posiadanego mienia.
Ubezpieczenie OC jest jednym z ubezpieczeń majątkowych, a żeby zostać objętym ubezpieczeniem
OC należy podpisać umowę z zakładem ubezpieczeń.
Po podpisaniu takiej umowy ubezpieczyciel bierze na siebie różnego rodzaju wypadki, różnorodne
ekonomiczne skutki zdarzeń, w których wyniku mogły ucierpieć osoby trzecie.
Składki na ubezpieczenie OC płaci się raz w roku, chociaż istnieje możliwość ratalnego spłacenia
składki.
Ubezpieczenie takie najprościej mówiąc obejmuje osoby trzecie.
Np. Jadąc samochodem uderzamy w inny na wskutek czego osoba prowadząca jest ranna.
Wtedy z naszego ubezpieczenia OC ubezpieczyciel płaci za wszystkie szkody ( po ich wycenie
oczywiście)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to nic innego jak doskonały sposób na dmuchanie na
zimne.