Zdolność kredytowa

Co to takiego zdolność kredytowa?
Zdolność kredytowa, to zdolność kredytobiorcy to wzięcia kredytu na warunkach dyktowanych
przez bank.
Zdolność kredytowa innymi słowy mówiąc, to nasza zdolność do spłaty raty, która jest obliczana na
podstawie naszego miesięcznego dochodu. Wysokość takiej raty jest obliczana i na podstawie tych
wyliczeń, obliczana jest też maksymalna kwota kredytu jaką możemy zaciągnąć w banku.
Dlaczego zdolność kredytowa jest tak ważna?
Ponieważ na jej zasadzie przyznawany jest nam kredyt.
Jak jest obliczana?
W banku biorą pod uwagę nasze wydatki takie jak, płatności za gaz, wodę, prąd itp.
Na podstawie miesięcznego dochodu odejmowane są kwoty utrzymania następnie obliczana jest
rata spłaty kwoty jaką możemy uzyskać w banku. Istotne przy obliczaniu zdolności kredytowej jest,
czy zarabiamy średnią krajową, czy minimalną krajową. W przypadku minimalnej krajowej po
odliczeniu naszych wydatków, rata kredytu nie może przekraczać 50%. Jeżeli nasze rachunki jakie
musimy zapłacić dodając w to ratę naszego przyszłego kredytu przekraczają 50% naszego
miesięcznego dochodu, wtedy bank nie może nam przyznać kredytu, gdyż wtedy nie będziemy w
stanie spłacać rat jego zadłużenia.
Odmowa przyznania nam kredytu jest uwarunkowana tym, że nasz dochód miesięczny jest za mały.